Symposium Beweging in Trauma – 4 November 2016

Symposium Beweging in Trauma – 4 November 2016
Redactie CALO Zwolle

Symposium Beweging in trauma

Traumabehandeling is in beweging. Naast reguliere behandelmethoden groeit de aandacht voor ervaringsgerichte interventies en voor specifieke invalshoeken en thema’s.

De neurobiologie biedt mogelijk aanknopingspunten die deze ‘beweging’ ondersteunen.

Wat had het symposium te bieden?

Windesheim organiseerde daarom een symposium waarin nieuwe ontwikkelingen en interventies centraal stonden. Zowel de theoretische onderbouwing als praktische invulling kwamen aan bod in lezingen van internationaal gerenommeerde clinici en onderzoekers. Bezoekers konden deelnemen aan workshops, waarin de kennis werd vergroot van ervaringsgerichte therapievormen en andere specifieke en vaak onderbelichte thema’s in traumabehandeling.

Afronding onderzoek

Logo trauma in bewegingHet onderzoeksproject ‘Beweging in trauma’ is een goed voorbeeld van zo’n nieuwe interventie. De afronding van dit project vormt dan ook de opmaat tot dit symposium. Het RAAK-project richt zich op een behandelmodule in de psychomotorische therapie die ingezet kan worden in de eerste behandelfase van complex trauma. In verschillende traumacentra is onderzocht wat de effecten zijn van het toevoegen van deze nieuwe module aan de reguliere behandeling. Op het symposium werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.