Verenigingsadviseur Pedagogisch Sportklimaat

Sport is machtig om te doen, prachtig om naar te kijken en reusachtig om voor te werken!

Hoor jij net als wij bij de 4 miljoen Nederlanders die met veel plezier bij een sportvereniging sport? Naast dat sporten leuk is om te doen, wordt het door beleidsmakers ook gezien als middel voor het bereiken van vele maatschappelijke doeleinden. Hier is echter wel een sportklimaat voor nodig waar iedereen met plezier in kan sporten en bewegen. Helaas is dit niet altijd het geval. Niet iedereen voelt zich veilig op en rond de sportvelden; pesten, discriminatie, homonegatief gedrag en seksuele grensoverschrijding komen te vaak voor.

Je hebt de afgelopen jaren vast gemerkt dat veel sportbonden, gemeenten en sportverenigingen werk maken van een pedagogisch sportklimaat. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van spelregels, scheidsrechters, trainers, gedragsregels, vertrouwenspersonen, etc.. Toch blijft het voor veel sportverenigingen nog steeds erg zoeken om met goed bedoelde, maar vaak losse maatregelen een voelbare cultuurverandering teweeg te brengen. Het ontbreekt binnen sportverenigingen te vaak aan duidelijke sturing, een breed gedragen visie en samenwerking en afstemming met organisaties uit de omgeving.

Jeugdhockey, Seizoen 2012-2013, 09-06-2013, Landskampioenschappen C-jeugd, Complex SCHC Bilthoven, Finale Meisjes C Rotterdam – Nijmegen, Nijmegen MC1[/caption]

In deze minor ga je voor een of meerdere sportverenigingen een project uitvoeren ter bevordering van het sportklimaat. Dit kan in overleg bij een organisatie naar jouw keuze. Belangrijkste is dat je vanuit deze organisatie een rol kan spelen ter verbetering van het pedagogisch sportklimaat bij een of meerdere sportverenigingen. Denk bijvoorbeeld aan een (provinciale of gemeentelijke) sportservicebureau, een welzijnsorganisatie, een onderwijsorganisatie, een sportbond of je eigen sportvereniging.

Drie dagen per week krijg je binnen vier modules theoretische kennis en praktische handvatten aangereikt om deze opdracht tot een succes te maken. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de kennis van het lectoraat Sportpedagogiek en van het aanbod van het Academie voor Sportkader.

Leerdoelen

Module 1: De verenigingsadviseur in de praktijk (12 ec’s)

Binnen deze module ga je twee dagen in de week een project uitvoeren ter bevordering van het pedagogisch sportklimaat bij een of meerdere sportverenigingen. Hierbij worden ook colleges aangeboden die je helpen bij het opzetten van dit project. De stageorganisatie kan je in overleg met de stagecoördinator van de minor zelf kiezen, maar wij kunnen je ook helpen met een stageplek.

 

Module 2: Creëren van een pedagogisch sportklimaat (7 ec’s)

Dit vak bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste krijg je een theoretische verdieping rondom thema’s als pedagogisch sportklimaat, groepsdynamica, gewenst en ongewenst gedrag en talentontwikkeling, Ten tweede staat een dag per week in het teken van workshops waar je de praktische toepassing van deze thema’s ervaart. Dit vak wordt afgesloten met een tentamen en een verslag.

 

Module 3: De pedagogische trainer (5 ec’s)

Een kijkje in de spiegel… In dit vak leer je reflecteren samen met je docent en medestudenten op je eigen ervaringen tijdens of naar aanleiding van praktijksituaties in de sport (en/of intervisie-leersituaties). Je wordt je bewust van je non-verbale en verbale communicatie en daardoor leer je deze bewust inzetten t.b.v. een pedagogisch sportklimaat. Dit vak wordt afgesloten met een reflectieverslag.

 

Module 4: Beleid en strategie van de sportvereniging (6 ec’s)

In dit vak krijg je inzicht in de sportwereld, het landelijke actieplan naar een veilig sportklimaat, en gewenst en ongewenst gedrag binnen de sport. Tevens leer je sportverenigingen van binnen en buiten kennen. Hoe is een sportvereniging opgebouwd? Hoe wordt een sportvereniging bestuurd? Hoe kan je een sportverenigingen helpen een verandertraject in te zetten richting een pedagogisch sportklimaat? En welke organisaties kunnen hierbij helpen? De kennis die je binnen dit vak opdoet kan je toepassen binnen je project. Dit vak wordt afgesloten met een tentamen.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Het onderwijs vindt grotendeels plaats op twee locaties: Nationaal Sportcentrum Papendal (Arnhem) en Hogeschool Windesheim (Zwolle).

Ingangseisen

3e of 4e jaars hbo-student met interesse voor pedagogiek, sport en bewegen

Toetsing

Tentamens, opdrachten, project

Literatuur

  • Schipper-van Veldhoven, N., Palen, H. van der, Kerk, J. van der & Schuijers, R. (Eds.) (2012). Goud in elk Kind. Jeugdsport in een pedagogisch perspectief. Deventer: ..daM uitgeverij.
  • Voor de modules 2 en 4 worden (Nederlands- en Engelstalige) artikelen aangeboden.

Rooster

Er wordt lesgegeven in vier modules op verschillende dagen per week. Je krijgt les van diverse (gast)docenten uit het onderwijs- en sportwerkveld. Gemiddeld zijn er ca 12 contacturen per week.

Meer informatie & aanmelden

Coördinator: Arnold Bronkhorst

a.bronkhorst@windesheim.nl

Aanmelden:

https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B&E/137306/