Sport and Therapy for Empowerment

Een unieke kans!

De minor Sport, Therapy for Empowerment biedt je een unieke kans om verschil te maken in betekenisvolle projecten. We dagen je uit om jouw wereldbeeld te verruimen, je grenzen te verleggen en door sport, bewegen of therapie een bijdrage te leveren aan het verleggen van grenzen van kwetsbare groepen.

Meer informatie & aanmelden

Deze minor heeft een uitgebreide website:

www.minorSTE.nl

Coördinator: Cor Niks

c.niks@windesheim.nl

Aanmelden:

https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B&E/136879/

000