Praktijk van de buurtsportcoach

Praktijk van de buurtsportcoach; bruggen slaan tussen buurt, school en sport

De minor ”Praktijk van de buurtsportcoach” is bedoeld voor studenten in opleidingen die raakvlakken hebben met sport en bewegen voor jongeren in de context van het onderwijs, de sport, de cultuursector en het sociale domein. Daarbij kun je denken aan: SPH, Pabo, PMT, S&B, LO, verschillende lerarenopleidingen en journalistiek.

De minor sluit aan op het beleid van de regering en richt zich op het verbinden van het onderwijs met de sport en de buurt. Ook verbindingen met de cultuursector, het sociale domein, en het bedrijfsleven behoren tot de mogelijkheden. De bedoeling is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen om het zo mogelijk te maken dat alle jongeren dagelijks meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. De eindopdracht van de minor bestaat uit het ontwikkelen en organiseren van een vernieuwend beweegaanbod door middel van het opzetten van een samenwerkingsverband tussen twee of meer organisaties.

Leerdoelen

• Het analyseren van de bewegingsomgeving van de stage- en projectcontext.
• Onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden van jongeren op het gebied van bewegen.
• Het in praktijk ontwerpen van beweegprogramma’s die geschikt zijn voor de gekozen doelgroep.
• Het onderzoeken en bewerken van trends in de bewegingscultuur.
• Het opdoen van kennis over sportdeelname en sportoriëntatie.
• Het schrijven van een voorstel voor een vernieuwend beweegaanbod.

Meer informatie & aanmelden

Contactpersoon: Jonathan Huisman

j.huisman@windesheim.nl

Aanmelden:

https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B&E/137305/