Lectoraat Sportpedagogiek

In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat

Het lectoraat ontwerpt, initieert en verricht onderzoek op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.

Na het incident met assistent-scheidsrechter Van de Nieuwenhuizen in 2012 kwam het thema ‘veilig sportklimaat’ landelijk hoog op de agenda te staan. Het stimuleren van gewenst én het aanpakken van ongewenst gedrag in en rondom sport vraagt echter om maatschappelijke bewustwording én samenwerking. In het lectoraat participeren NOC*NSF, Windesheim en diverse gemeenten en (educatieve) instellingen om gezamenlijk antwoord te kunnen geven op vraagstukken op het snijvlak van sport, bewegen en veiligheid.

Doelstellingen

Het lectoraat Sportpedagogiek richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die garanderen dat mensen veilig kunnen sporten, waarbij begeleiding plaatsvindt door competente mensen. Te denken valt aan onsportief gedrag, zoals agressie op het sportveld, én bewustwording bij docenten lichamelijke opvoeding (LO) van gedragsrisico’s als seksuele intimidatie en pesten. Het doel van het lectoraat is dat wij door middel van onderzoek bijdragen aan een duurzaam verantwoord sportklimaat, in zowel top- en breedtesport als onderwijs.

Om de doelstellingen te bereiken richt het lectoraat zich op toegepast onderzoek in de sportpedagogiek:

 • naar gedrag, dialoog en handelen in relatie tot (on)gewenst gedrag in de (top)sport en onderwijs
 • naar empowerment van (top)sporters en LO-leerlingen
 • naar gewenst en ongewenst gedrag binnen de (top)sport(omgeving) en onderwijs

Onderzoeksvragen

 • Hoe kunnen trainers, coaches en LO-leraren bijdragen aan een veiligere sport- en beweegomgeving?
 • Hoe worden positieve effecten van sportdeelname mogelijk gemaakt en incidenten teruggedrongen?
 • Wat is het effect van getrainde sportbuurtwerkers in wijken op de veiligheidsbeleving van kinderen?

Samenwerkingsverband

Dit lectoraat kenmerkt zich door een sociale innovatie, een nieuwe manier van samenwerking. In het lectoraat participeren naast initiatiefnemer NOC*NSF verschillende partners: de zes Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding (ALO’s), twee mbo-opleidingen en drie gemeenten. Dit betekent dat we kunnen putten uit diverse achtergronden, andere ervaringen en verschillende verwachtingen, met één grote gemene deler: sport en bewegen in het belang van het kind. Uit de bij de oprichting van dit lectoraat gevoerde besprekingen kwam naar voren dat alle partijen de verantwoordelijkheid voelen voor het ondersteunen van een veilig en pedagogisch verantwoord sport- en beweegklimaat. Dit lectoraat is daarmee sterk verankerd met het actieplan Naar een veiliger sportklimaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Sport parenting project

  Lees meer
  Calo Zwolle
 • iCoachKids

  Lees meer
  Calo Zwolle
 • Grensoverschrijdend gedrag in de sport

  Lees meer
  Calo Zwolle
000