Gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen

De groep, dat ben jij zelf!

Deze minor richt zich in de eerste plaats op het werken in het onderwijs. Heb je tijdens het lesgeven wel eens gedacht: “Wat speelt er toch in deze groep? Afzonderlijk zijn het leuke leerlingen, maar als ze samen zijn….?” De ene klas is de andere niet. Soms verlopen lessen als vanzelf, maar andere keren moet een leraar veel moeite doen om een prettig leerklimaat te ontwikkelen. Deze minor richt zich op het spanningsveld dat er bij elke les is: hoe verhouden de onderlinge relaties in groep zich ten opzichte van de taken en doelen.


 
Belangrijke onderwerpen zijn groepsontwikkeling, interactie en gedragsbeïnvloeding.

We staan stil bij vragen als:
•Hoe is een klas of groep geworden zoals ze nu is?
•Wie is de informele leider in de groep, hoe komt het dat/zij zo sfeerbepalend is? 
•Is het gedrag van groepsleden misschien verklaarbaar en daardoor ook te begrijpen? 
•Wat kun je doen om dat groepsproces te beïnvloeden als groepslid.
•Hoe kun je als begeleider van de groep het groepsproces beïnvloeden.

Het is belangrijk om te leren hoe je een klas tot een veilige leeromgeving weet te maken.

Maar misschien lukt ook om een groepsflow te bewerkstelligen. Met groepsflow is niet alleen onderlinge last en hinder tussen mensen beperkt, maar geldt 1+1=3. Groepsleden versterken elkaar, zonder dat iemand aan eigenheid hoeft in te leveren. Tot slot vergroot het de kans dat een leerling het maximale uit zijn / haar (leer) mogelijkheden gaat halen. 

Meer informatie & aanmelden

Coördinator: Jeroen Steeman

j.steeman@windesheim.nl

Aanmelden:

https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B&E/138133/