Bewegingsonderwijs

“Uit de startblokken voor een stap in de richting van volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs op de basisschool”

Context

Sinds in 2001 de wet bevoegdheidsregeling rond het bewegingsonderwijs op de basisschool is veranderd, zijn studenten die regulier afstuderen aan een Pabo niet meer automatisch bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8.
Het doel van de nieuwe bevoegdheidsregeling is het geven van een kwaliteitsimpuls: het vak bewegingsonderwijs mag alleen nog gegeven worden door docenten die zich daarin hebben gespecialiseerd via de Pabo en natuurlijk vakspecialisten die zijn opgeleid aan een Academie voor Lichamelijke Opvoeding.
Pabo-studenten die affiniteit hebben met het vakgebied én die geïnteresseerd zijn om specialist te worden op het gebied van bewegingsonderwijs worden via een aanvullend scholingstraject alsnog in staat gesteld om hun bevoegdheid te halen.
Bij de wet is geregeld dat deze ‘leergang vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’, bestaande uit 3 blokken van een half jaar, postinitieel (dat wil zeggen post-HBO) aangeboden wordt. Pabo’s hebben echter de mogelijkheid om delen van deze leergang als keuzeprogramma op te nemen in het initiële deel van de opleiding, zodat studenten tijdens hun reguliere opleiding al kunnen ‘inverdienen’ op weg naar volledige bevoegdheid.

Een minor met een extra dimensie

Op Windesheim is er voor gekozen om een gedeelte van de leergang initieel aan te bieden in de vorm van een verdiepende minor Bewegingsonderwijs. In deze minor staat de inhoud van de blok 1 van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs centraal. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ‘bewegen in een brede context’ en ‘actie-onderzoek’. De minor wordt op verzoek van de School of Education vormgegeven en uitgevoerd door de Calo.
Studenten die de minor succesvol hebben afgerond, ontvangen op het moment dat ze afstuderen aan de Pabo de landelijk erkende deelcertificaat van blok 1. Zij kunnen na hun afstuderen bevoegd worden om les te geven aan alle groepen op de basisschool door het resterende deel van de leergang post-HBO te volgen.  Op Windesheim wordt hiervoor een passend onderwijsprogramma aangeboden, maar eventueel kan de opleiding ook elders in het land op een passende manier worden vervolgd.

Meer informatie & aanmelden

Coördinator: Jeroen Steeman

j.steeman@windesheim.nl

Aanmelden:

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hzee/AvEP/137851/