Aquamentie®

Aquamentie

Doel

Aquamentie® is een ervaringsgericht bewegingsprogramma voor ouderen die lijden aan dementie (in verschillende stadia), met als doel om de kwaliteit van leven van deze mensen te handhaven en te bevorderen.

Methode

Het programma is gebaseerd op een reeks van onderzoeken naar de gevolgen van dementie op het lichaam, de emoties en de cognitie, maar ook op de sociale aspecten zoals interactie. Dit wordt gecombineerd met bewegen in het water, waarbij bekende methodieken als de Hallwickmethode, Ai Chi en Watsu worden gebruikt. Er wordt eenmaal per weer 45 minuten bewogen in het water, individueel met een therapeut maar ook met ruimte om contact te maken met andere ouderen. Per deelnemer worden individuele doelen gesteld.

Resultaten

Uit verschillende systematische reviews blijkt het positieve effect van bewegen op cognitie. Daarnaast is er ook steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat bewegen in warm water een positief effect heeft op het brein, alsook op andere fysieke en sensomotorische aspecten in het kader van gezonde veroudering hebben te maken met zelfcontrole van de ziekte en het verbeteren van fysieke en cognitieve functioneren. Bewegen kan hier een positieve bijdrage aan leveren en daarbij is het vergroten van het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen belangrijk.

Conclusie

Het programma draagt bij aan de gepersonaliseerde gezondheidszorg voor ouderen met dementie, deelnemers worden erkend als uniek persoon. Er worden doelen gesteld om zowel op lichamelijk, emotioneel, cognitief als sociaal niveau verbetering te bewerkstelligen. Het aanbieden van bewegingsactiviteiten is een vorm van stimulatie en de context van het water geeft extra prikkels vanwege de mechanische aspecten van vloeistof.
Deelnemers doen succeservaringen op die op land vaak niet mogelijk zijn. Daarnaast helpt de temperatuur van het water de deelnemers om te ontspannen. Een pilotstudie naar de effecten van dit programma zal in de nabije toekomst plaatsvinden.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patty van’t Hooft of Cor Niks:

p.van.t.hooft@windesheim.nl 

c.niks@windesheim.nl

 

000